Cây lan bạch chỉ lá ngắn – MS BLC001

24-la-ngan-033.png Loại cây :    Lan Bạch Chỉ Giá Bán: Liên Hệ

Bằng lăng tím -MS BL00

  Loại cây :    Bằng lăng Giá Bán : Liên Hệ

Cây cau lùn -MS C002

Loại cây :    Cau lùn Giá Bán : Liên Hệ

Cây cau lùn -MS C001

  Loại cây :    Cau lùn Giá Bán : Liên Hệ

Cây Tía Tô cảnh -MS TT004

Loại cây     :Tía Tô Giá Bán: Liên Hệ

Cây Tía Tô cảnh -MS TT003

Loại cây     :Tía Tô Giá Bán: Liên Hệ

Cây Tía Tô cảnh -MS TT002

Loại cây     :Tía Tô Giá Bán: Liên Hệ

Cây Tía Tô cảnh -MS TT001

Loại cây     :Tía Tô Giá Bán: Liên Hệ

Cảnh – Cây Cảnh – Cây Cảnh Đẹp – Cây Cảnh Nghệ Thuật